tài liệu

Đây là nơi tôi lưu lại thông tin một số cuốn sách, kỹ thuật, tiểu thuyết, hay tạp văn, mà tôi đã đọc. Thông tin trang này chỉ có giá trị cho bản thân tôi.

Sách

Cuốn này được viết từ 2012, lúc NoSQL còn trong giai đoạn hình thành, có thể không chứa những tool mới nhất về lĩnh vực này, nhưng khái niệm về key-value, document, hay column database có giá trị tổng quát cao. Tôi nghĩ đây là cuốn sách cần đọc khi làm việc với các loại NoSQL, và để tránh cuộc xung đột SQL vs NoSQL.

Tôi sử dụng nodejs để viết một vài web api, và voice function cho Alexa Homeskill chạy trên lambda. Sau khi làm quen với TDD, tôi sử dụng nó cho mỗi dòng code mình viết. BDD cũng là một kiểu test, nhấn mạnh vào các user stories hơn là chức năng các function. Đây là cuốn sách rất hay để phát triển hệ thống dự trên test với JS.

Một cuốn sách hay về scrum method. Tôi luôn tìm được đều hay khi đọc lại cuốn sách này.

Đây là cuốn sách tôi tìm đến khi hệ thống tôi làm việc cùng có độ phức tạp ngày càng lớn. James sử dụng hai framework phổ biến CppUTest, và Unity. Sách đi kèm với các ví dụ, led, home automation.

Tôi đã sử dụng C được một thời gian không ngắn, nhưng vẫn trầm trồ khi đọc cuốn sách này. Tác giả là người  rất có óc hài hước.

  • Bộ ba tiểu thuyết millennium: Cô gái có vế xăm rồng, Cô gái đùa với lửa, Cô gái chọc tổ ong bầu.

Câu chuyện hấp dẫn của Salander và Blomkvist

Sách cần phải có cho phát triển phần mềm hệ thống.

MOOC

Các khóa học từ coursera, edx.

  • Software Product Management Specialization, Coursera.

Tôi vẫn thích thú với việc phát triển phần mềm, và biết về quản lý dự án vẫn gíup ích ít nhiều. Tiếc là nếu ko bỏ ra vài trăm đô, tôi sẽ không được chấm các bài tập sau mỗi bài học.

(tiếp)